ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

โรงเรียนดงบังวิทยายนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในปีการศึกษา 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *