เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

โรงเรียนดงบังวิทยายนให้ความสำคัญกับการบริหารงานงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารภาษาอังกฤษ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารภาษาไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *