“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” Anti drugs

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนดงบังวิทยายน และเด็ก ๆ จากโรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงเมืองแอม ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันภัยจากสิ่งเสพติดทุกประเภท เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ บ้านดงบัง ตำบลดงเมืแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *