ภาพกิจกรรม

  • คำชี้แจง ภาพกิจกรรมโรงเรียนดงบังวิทยายนจัดเก็บในรูปแบบกูเกิลไดรฟ์ (Google Drive) หากต้องการนำไปใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่างนี้ แยกตามปีการศึกษา

รวมภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2560

รวมภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561

รวมภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2562

รวมภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2563