รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

“ประหยัด ปลอดภัย ใกล้บ้าน”

โรงเรียนดงบังวิทยายน เปิดรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 โรงเรียนดงบังวิทยายนมีกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ ทักษะด้านดนตรี กีฬา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์-หุ่นยนต์ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย