อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย G-Suit for Education”

28 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนดงบังวิทยายนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย G-Suit for Education” วิทยากรโดย คุณครูบริพัฒน์ จงร่วมกลาง โดยเน้นการพัฒนาครู ให้สามารถนำแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษามาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google classroom การสร้างใบงาน สื่อ กิจกรรมจาก Google Docs, Sheets, Slides การสร้างแบบสำรวจและแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Forms บรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกัน “น้องช่วยพี่ […]

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนดงบังวิทยายน ประจำปีการศึกษา 2563 ไฟล์แนบ https://drive.google.com/file/d/10UGlOphCoEU5aRikbKvIpN5WJHFvskjB/view?usp=sharing

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

โรงเรียนดงบังวิทยายนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในปีการศึกษา 2562

Read more
1 2