เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

โรงเรียนดงบังวิทยายนให้ความสำคัญกับการบริหารงานงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารภาษาอังกฤษ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารภาษาไทย

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนดงบังวิทยายน ประจำปีการศึกษา 2563 ไฟล์แนบ https://drive.google.com/file/d/10UGlOphCoEU5aRikbKvIpN5WJHFvskjB/view?usp=sharing

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

โรงเรียนดงบังวิทยายนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในปีการศึกษา 2562

Read more

“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” Anti drugs

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนดงบังวิทยายน และเด็ก ๆ จากโรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงเมืองแอม ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันภัยจากสิ่งเสพติดทุกประเภท เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ บ้านดงบัง ตำบลดงเมืแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

Read more